Kovárna Héfaistos

Děti kovařinou povinné

Hledáte zajímavé a zábavné místo, kam vyrazit na školní výlet? Nebo hledáte ideální způsob, jak dětem rozšířit znalosti o lidovém řemesle v historii Českých zemí? Přijeďte k nám do kovárny!

Hromadný kurz pro školy se skládá ze dvou na sebe navazujících částí. V té první vám naše kovářka vysvětlí, jaká byla cesta stát se kovářem, jak náročné bylo samotné řemeslo a jak důležitou prací bylo kovářství pro společnost. Také přiblíží dětem základy práce s kovem a ukáže různé kovářské výrobky a příklady technik. Ve druhé části si děti mohou řemeslo sami vyzkoušet: vyrazit minci nebo odlít přívěsek z cínu (případně obojí, záleží na vašich časových a finančních možnostech). Počet dětí pro zahájení kurzu je alespoň 7.

První část kurzu trvá cca 30 minut a je uzpůsobena věku a psychickým schopnostem dětí, proto je nutné věk malých kovářů vždy hlásit dopředu. Návštěvu kovárny doporučujeme především pro žáky 1. – 9. tříd základních škol.

Druhá část je dlouhá podle počtu účastníků, kteří vyrábějí. Finální úprava výrobku pro každého žáka zvlášť je časově náročnější a čas strávený vyráběním je tak úměrně dlouhý počtu a schopnostem dětí.

Obvykle celý kurz pro 20 dětí trvá cca 1,5 hodiny.

Název kurzu Cena kurzu
Děti kovařinou povinné
  • 60,-/dítě (každé dítě si odnese svou vyraženou minci)
  • 80,-/dítě (každé dítě si odnese svůj odlitý přívěsek)
  • 100,-/dítě (každé dítě si odnese minci i přívěsek)