Kovárna Héfaistos

Pro veřejnost

 1. den (3 hodiny)

  • Úvod do kovářského řemesla, historie řemesla a jeho „disciplíny“
  • Seznámení se s nářadím a vybavením kovárny
  • Kování špičky, čtyřhranu, kulatiny
  • Základy ohýbání, rovnání, tordování a dalších vlastností a schopností materiálu

2. den (3 hodiny)

  • Výběr vlastního výrobku, nákres, konzultace ohledně realizace
  • Kování výrobku

3. den (3 hodiny)

  • Dokončování výrobku
  • Závěrečné práce – broušení, leštění, lakování, nátěr, případně zabalení výrobku pro převoz
  • Hodnocení kurzu

 

Název kurzu Cena kurzu
Základy kovářského řemesla 3.500,-

Na kovářský kurz je nutné se předem přihlásit přes email: hefaistock@gmail.com nebo na telefonním čísle +420 734 832 999.

V ceně kurzu je káva, čaj a voda v celé době jeho trvání. Kurz nezahrnuje občerstvení, to je nutné přinést si vlastní a nebo se spolehnout na menu místních restaurací (rádi doporučíme).

Kurz je pro starší 18ti let. Osoby starší 15ti let se mohou kurzu účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Člověk, který kurz absolvuje může mít  1 osobu jako doprovod, ta ale nesmí být (z důvodu bezpečnosti) mladší 10ti let.

V rámci kovářského kurzu jsou účastníci i doprovod povinni uposlechnout výzvy kovářského personálu ohledně bezpečné práce a úkonů spojených s kurzem.